Bạn chưa có tài khoản?
Hướng Dẫn tạo URL Redirect record

 

Hướng Dẫn sử dụng URL Redirect

URL Redirect là chức năng chuyển hướng domain quý khách tới một domain khác bất kì theo nhu cầu và thanh address sẽ thay đổi thành link mới ( khác với URL Frame là link vẫn là tên domain cũ ban đầu ) . Chức năng này ở phiên bản mới chúng tôi đã hoàn tất và hoạt động tốt cho cả domain VN lẫn domain Quốc tế . Cách sử dụng mời quý khách coi hình bên dưới :

** Lưu Ý : Trước khi tạo URL Redirect Qúy khách cần xóa hết các Record A. Sau khi tạo xong 1 Record A sẽ tự động được tạo ra, Qúy khách vui lòng không xóa record A này để việc cấu hình có hiệu lực
1. Chọn URL Redirect
2. Điền domain muốn được URL Frame .
3. Điền link  ( http://... ) quý khách cần chuyển hướng đến. ( ví dụ ở đây là redirect domain1.com tới digipower.vn)

Quay lại trang chủ