Bạn chưa có tài khoản?
Hướng Dẫn tạo URL Frame record

 

Hướng Dẫn sử dụng URL Frame

Url Frame là chức năng rất hữu ích cho quý khách khi quý khách muốn load 1 website hoặc 1 link cụ thể nào đó nhưng vẫn giữ lại tên domain quý khách trên thanh Address của trình duyệt .

** Lưu Ý : Các record A - C NAME của quý khách phải xóa hết . Riêng record MX ( để sử dụng Mail ) quý khách có nhu cầu sử dụng có thể để lại.
1. Chọn URL Frame.
2. Điền domain muốn được URL Frame.
3. Điền link  ( http://... ) quý khách cần chuyển hướng đến.

Quay lại trang chủ