Bạn chưa có tài khoản?
Hướng Dẫn tạo A Record

 

Hướng Dẫn tạo A Record.

A Record (Address Record): Hay còn gọi là record A, có nhiệm vụ phân giải một domain thành địa chỉ IP, giúp xác định IP Server đang hoạt động của 1 domain hoặc subdomain . Như vậy thì khi gõ tên domain trên trình duyệt thì mới được chuyển hướng đến Hosting .

A Record được dùng phổ biến trong các dịch vụ dynamic DNS. Với A Record bạn có thể cho nhiều hostname chạy trên nhiều địa chỉ IP khác nhau.

(1) A record cho Domain chính :  ví dụ digipowerdemo.vn  đến IP : 127.0.0.1
Đăng nhập vào DNS Control , click vào domain đã add vào hệ thống :Nhập vào các giá trị yêu cầu để khởi tạo record A cho domain digipowerdemo.vn
+ DNS record : chọn A
+ Tên : điền vào tên domain chính (trong trường hợp chưa có A Record nào có tên domain chính này )
+ Giá trị : điền IP của Host cần trỏ đến .
+ Giá trị MX :  bỏ trống .
Kết quả hoàn tất sau khi tạo A record như sau :
(2) A record cho Sub-Domain:
Làm tương tự như khi tạo record A cho domain chính :
+ DNS record : chọn A
+ Tên : điền vào tên subdomain muốn sử dụng ( chỉ cần tên sub )
+ Giá trị : điền IP của Host cần trỏ đến .
+ Giá trị MX :  bỏ trống .Kết quả khi tạo record A cho subdomain demo.digipowerdemo.vn trỏ về IP 127.0.0.2:Quay lại trang chủ