Bạn chưa có tài khoản?
Hướng Dẫn cấu hình DNS tư động cho domain với Google Mail Apps .Khi sử dụng dịch vụ Google Mail Apps , thường domain phải được cấu hình DNS với nhiều giá trị DNS MX . DIGIPOWERDNS hỗ trợ quý khách trong việc tự động tạo Record MX chuẩn nhất hỗ trợ Google Mail Apps 1 cách tự động chỉ với 3 bước :

Bước (1) : điền tên domain cần cấu hình.

Bước (2) : Chọn : "Cấu hình MX cho Google Mail Apps"

Bước (3) : Click nút THÊM để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất , DNS có thể cập nhật ngay hoặc chờ từ 1-4h là hoàn tất.

 

* Hướng dẫn cách kiểm tra bằng cách sử dụng Command Prompt (Window+R, gõ cmd) trong Windows hoặc Terminal bên Unix :

$ nslookup
> server ns1.digipowerdns.com
Default server: ns1.digipowerdns.com
Address: xxx.xxx.xxx.xxx#53
> set type=mx
> digipowertest.vn
Server:        ns1.digipowerdns.com
Address:   
xxx.xxx.xxx.xxx#53
Non-authoritative answer:

digipowertest.vn    mail exchanger = 30 aspmx3.googlemail.com.
digipowertest.vn    mail exchanger = 10 ASPMX.L.GOOGLE.com.
digipowertest.vn    mail exchanger = 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com.
digipowertest.vn    mail exchanger = 30 aspmx2.googlemail.com.
digipowertest.vn    mail exchanger = 20 alt2.ASPMX.L.GOOGLE.com.

Kết quả hiển thị như trên là chính xác.