Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

Hướng Dẫn cấu hình DNS tư động cho domain với Google Mail Apps .Khi sử dụng dịch vụ Google Mail Apps , thường domain phải được cấu hình DNS với nhiều giá trị DNS MX . DIGIPOWERDNS hỗ trợ quý khách trong việc tự động tạo Record MX chuẩn nhất hỗ trợ Google Mail Apps 1 cách tự động chỉ với 3 bước :

Bước (1) : điền tên domain cần cấu hình.

Bước (2) : Chọn : "Cấu hình MX cho Google Mail Apps"

Bước (3) : Click nút THÊM để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất , DNS có thể cập nhật ngay hoặc chờ từ 1-4h là hoàn tất.

 

* Hướng dẫn cách kiểm tra bằng cách sử dụng Command Prompt (Window+R, gõ cmd) trong Windows hoặc Terminal bên Unix :

$ nslookup
> server ns1.digipowerdns.com
Default server: ns1.digipowerdns.com
Address: xxx.xxx.xxx.xxx#53
> set type=mx
> digipowertest.vn
Server:        ns1.digipowerdns.com
Address:   
xxx.xxx.xxx.xxx#53
Non-authoritative answer:

digipowertest.vn    mail exchanger = 30 aspmx3.googlemail.com.
digipowertest.vn    mail exchanger = 10 ASPMX.L.GOOGLE.com.
digipowertest.vn    mail exchanger = 20 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.com.
digipowertest.vn    mail exchanger = 30 aspmx2.googlemail.com.
digipowertest.vn    mail exchanger = 20 alt2.ASPMX.L.GOOGLE.com.

Kết quả hiển thị như trên là chính xác.