Bạn chưa có tài khoản?
DNS là gì ?

DNS là viết tắt cho hệ thống tên miền.

Chức năng chính của DNS là để dịch tên miền thành địa chỉ IP, máy tính có thể hiểu được. Nó cũng cung cấp một danh sách các máy chủ mail mà chấp nhận email cho mỗi tên miền.

Mỗi tên miền DNS sẽ đề cử một tập hợp các máy chủ tên là thẩm quyền cho các bản ghi DNS của nó. Đây là nơi mà tất cả các máy chủ tên khác sẽ được chỉ khi tìm kiếm thông tin về tên miền.