Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

FQDN (Fully Qualified Domain Name) là gì ?

FQDN (fully qualified domain name) một địa chỉ tên miền toàn bộ, bao gồm cả tên máy chủ lưu trữ tên miền và tên miền cấp cao nhất.

Ví dụ khi nhập vào một máy chủ tên, bạn sẽ cần phải cung cấp một FQDN như ns1.digipowerdns.com. Về mặt kỹ thuật FQDN đòi hỏi một dấu chấm sau tên miền cấp (như ns1.digipowerdns.com) cho biết lĩnh vực trống ở cuối của địa chỉ.