Bạn chưa có tài khoản?
CNAME (Canonical Name) là gì ?

Thông thường thì máy tính trên internet có nhiều dịch vụ như Web Server, FTP Server,  v.v.. Để kiểm soát, CNAME Record đã được sử dụng.

Ví dụ: Khi bạn gõ www.digipower.vn thì trang web sẽ chuyển bạn đến digipower.vn và ngược lại sử dụng CNAME kết hợp A Record

digipower.vn. IN CNAME www.digipower.vn.
www.digipower.vn. IN A 112.78.6.9