Bạn chưa có tài khoản?
Record MX (Mail Exchange) là gì ?

Một bản ghi MX bao gồm một FQDN ( Fully Qualified Domain Name ) ưu tiên. Ưu tiên chỉ đơn giản là một số trong đó được sử dụng để lựa chọn máy chủ mail để sử dụng nếu nhiều bản ghi MX cho một tên miền. Một máy chủ mail cố gắng để gửi một email cho bạn sẽ luôn cố gắng ưu tiên số thấp nhất đầu tiên.

Ngoài ra một bản ghi MX một tên máy chủ để cho phép các địa chỉ email với tên miền phụ. Tên máy thường được để trống để xác định máy chủ mail cho tên miền riêng của mình.

Ví dụ khi bạn gởi email tới support@digipower.vn, mail server sẽ xem xét MX Record digipower.vn xem nó được điểu khiển chính xác bởi mail server nào (mail.digipower.vn chẳng hạn, đôi khi là mail.ixp.com) rồi tiếp đến sẽ xem A Record để chuyển tới IP đích.