Bạn chưa có tài khoản?

- Quản trị DNS cho cả domain Việt Nam và domain Quốc tế được đăng kí ở DigiPower hoặc bất kì nhà cung cấp nào, giúp bạn cấu hình các thông số domain tiện lợi nhanh chóng.

- Bạn cần lưu ý:

  + Tài khoản không kích hoạt sẽ tự động xóa sau 72 giờ.

  + Domain không trỏ NS (NameServers) về máy chủ DNS hoặc không có truy vấn sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

  + Domain không thuộc quản lý của Digipower sẽ không được sử dụng DNS của Digipower

DP-DNS CONTROL PANEL
 

•  Multi DNS Server ở nhiều ISP khác nhau ( trong và ngoài nước) đảm bảo ổn định và tốc độ cập nhật cực nhanh.
•  Hỗ trợ nhiều loại DNS Record : A, CNAME, MX, TXT , URL Redirect
•  Hỗ trợ bất cứ hậu tố (đuôi) tên miền nào ( liên hệ khi có nhu cầu thêm vào )
•  Cấu hình tự động DNS (cho 1 hoặc nhiều tên miền cùng lúc) với 1 Click Chuột.
•  Tuỳ chỉnh giá trị TTL ( Time To Live ).
•  Add Multi Record ( A, CNAME , MX ...)
•  Hỗ trợ Reseller DNS - thiếp lập hệ thống Web DNS riêng biệt cho đại lý.
•  Đăng nhập theo tên domain.

 

Để tên miền của Quý khách bảo đảm hoạt động chính xác, hiệu quả ổn định nhất, vui lòng chuyển NameServer của tên miền về các DNS sau:
- ns1.digipowerdns.com (VDC-VN)
- ns2.digipowerdns.com (USA)
- ns3.digipowerdns.com (ODS-VN)

 

Chú ý:

- Không sử dụng trang web hoặc dịch vụ cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản của dịch vụ.

- Khách hàng phải tuân thủ luật pháp địa phương, quốc gia, quốc tế và các quy định của DIGIPOWER.

- Đối với những tài khoản hoặc tên miền vi phạm thì DIGIPOWER sẽ khoá vĩnh viễn tài khoản và tất cả những tên miền của tài khoản đó mà không cần thông báo trước.